Chỉ may công nghiệp

Găng tay các loại

Băng keo các loại

linh kiện máy may

sản phẩm khác

Văn Phòng Phẩm

thông tin liên hệ
Ms. Nguyễn Phương
Tp. Kinh Doanh - 01285 303 685

Mr. Đinh Giao Linh
01649 750 352 -

CHỈ MAY CÔNG NGHIỆP

Chỉ May
Chỉ May
Chỉ Vắt Sổ
Chỉ Vắt Sổ
Chỉ Nylon
Chỉ Nylon
Chỉ Polyester
Chỉ Polyester

GĂNG TAY CÁC LOẠI

Găng Tay Y Tế
Găng Tay Y Tế
Găng bảo hộ
Găng bảo hộ
Găng bảo hộ
Găng bảo hộ
Găng bảo hộ
Găng bảo hộ

BĂNG KEO CÁC LOẠI

Băng Keo Điện
Băng Keo Điện
Băng Keo Non
Băng Keo Non
Băng Keo Đục
Băng Keo Đục
Băng Keo Màu
Băng Keo Màu

LINH KIỆN MÁY MAY

Dây curoa máy may.
Dây curoa máy may.
Dây curoa máy may.
Dây curoa máy may.
Kim máy may
Kim máy may
Kim May
Kim May

VĂN PHÒNG PHẨM

Double A
Double A
Kệ đựng hồ sơ để bàn
Kệ đựng hồ sơ đ&#...
File cứng đựng hồ sơ
File cứng đựng hồ sơ
Bút bi
Bút bi

SẢN PHẨM KHÁC

Motor
Motor
Bạc đạn
Bạc đạn
Màng PE Bảo Vệ Thực Vật
Màng PE Bảo Vệ Thực Vật
Màng PE Bảo Vệ Thực Vật
Màng PE Bảo Vệ Thực Vật